PROUD FILM - filmová a reklamní produkce

Proud Film

NAŠE SLUŽBY

Nabízíme kompletní výrobu díla, od scénáře, návrhy lokací, přes samotnou tvorbu až po postprodukci a odevzdání materiálu v požadovaném formátu.

Naše portfolio je široké:

REKLAMNÍ SPOTY

KORPORÁTNÍ VIDEA

FIREMNÍ VIDEA

INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACE

HUDEBNÍ VIDEOKLIPY

FILMOVÁ TVORBA

GRAFICKÁ POSTPRODUKCE

VIRÁLNÍ REKLAMA

PROPAGAČNÍ FILMY

PRODUKTOVÁ VIDEA

INTERNETOVÉ VIDEOPREZENTACE

REKLAMY NA LED PANELY A OBRAZOVKYBudoucnost je v online videích, která dokaží snáz a rychle oslovit vaše klienty. Ať už na vlastní webové stránce nebo prostřednictví sociálních sítí (Facebook, Twitter, YouTube). Velké značky již běžně využívají online video, které již brzo předběhne reklamu v rádiu a tiskovinách. Oslovte nás a my vám takový klip vyrobíme.